Construim Piscines a mida

Piscines

La construcció d'una piscina pot variar depenent del tipus de piscina que es desitgi construir i els materials utilitzats. A continuació, es descriu un procés general de construcció d'una piscina:

  • Disseny i planificació
  • Excavació
  • Fonamentació i estructura
  • Instal·lacions
  • Farciment i anivellament
  • Posada en marxa i proves
Piscina Tosals Verds
Qualitat

El nostre compromís

És important destacar que el procés de construcció d'una piscina pot variar depenent de factors com la grandària i la complexitat de la piscina, així com els requeriments i regulacions locals. Per tant, és recomanable treballar amb professionals especialitzats en construcció de piscines per a assegurar un resultat reeixit.

Dins el nostre servei, te proporcionarem un acompanyament desde el primer moment:.

  • Pressupost a mida
  • Construcció de Qualitat
  • Materials duraders i amb preu de mercat
  • Dates de començament i entrega
Darrers Projectes de Piscines

Piscines

Impermeabilització, Piscines, Reforma

Casa Son Borrás

Tosals Verds SL ©2023 by Onsom.com
Go To Top
Skip to content