Què entenem per una obra nova

Obra Nova

Una construcció d'obra nova es refereix a la creació o construcció d'un edifici, habitatge, estructura o qualsevol tipus d'infraestructura des de zero, és a dir, sense utilitzar una estructura o edifici existent com a punt de partida. Es tracta d'un projecte de construcció que comença des dels fonaments fins a la finalització de l'estructura completa.

En una construcció d'obra nova, se solen dur a terme diferents etapes, que poden incloure la preparació del terreny, la fonamentació, l'estructura, les instal·lacions elèctriques i de fontaneria, la construcció de murs i divisions, la instal·lació de sistemes de climatització, entre altres.

  • Planificació i disseny
  • Gestió de permisos i tràmits legals
  • Preparació del terreny
  • Fonamentació i estructura
  • Construcció i acabats
  • Seguiment i Control de Qualitat
Obra Nova1
Qualitat

El nostre compromís

Aquest tipus de construcció ofereix la possibilitat de dissenyar i personalitzar completament l'edifici o l'habitatge segons les necessitats i els requeriments del propietari o del promotor del projecte. A més, les construccions d'obra nova duites a terme per la nostra empresa compleixen amb els estàndards i les normatives vigents quant a seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.

Dins el nostre servei, te proporcionarem un acompanyament desde el primer moment:.

  • Pressupost a mida
  • Construcció de Qualitat
  • Materials duraders i amb preu de mercat
  • Dates de començament i entrega
Darrers Projectes d'Obra Nova

Obra nova

Obra Nova, Tancaments Finques

Unifamiliars a Moscari

Tosals Verds SL ©2023 by Onsom.com
Go To Top
Skip to content