Descripció del Projecte

Ampliació de terrassa existent, i construcció d’un solàrium i piscina. Es va aprofitar l’espai que va quedar davall la terrassa degut al desnivell com un traster / magatzem.
El Mur de la piscina es va aprofitar com a mur de contenció de la zona d’accés a la piscina.

Reptes que varem trobar

Es va tenir que adaptar la construcció als diferents desnivell existents. Es varen tenir que modificar les sortides de les aigües fecals i el forjats nous es varen incrustrar a la façana de la vivenda.


Fotos finals

Preparació escala exterior
Impermeabilització de terrassa
Vista terrassa i Piscina
Enrajolat de terrassa i piscina
Tosals Verds SL ©2023 by Onsom.com
Go To Top
Skip to content