Descripció del Projecte

Construcció d’una porxada per parking d’un vehicle, i afegir un llenyer adicional a l’existent.

Reptes que varem trobar

Integrar la nova estructura de la porxada amb la façana existent i realitzar un espai útil per un vehicle.

Fotos finals

Es poden veure els diferents detalls dels acabats que es varen dur a terme en aquest projecte.

Tosals Verds SL ©2023 by Onsom.com
Go To Top
Skip to content